Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

1 maja- Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

dodano 2017-05-01 10:52 w kategorii: Powiatowe

Od rana odbywała się uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem wybitnego polskiego socjalisty Marszałka Józefa Piłsudskiego. Działacze lewicy (związkowcy, członkowie partii, stowarzyszeń) oraz smpatycy, mieszkańcy miasta bardzo licznie uczestniczyli w obchodach. Zwieńczeniem dnia był festyn. Warto pamiętać, że 1 maja 2004 r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, stało się to dzięki staraniom rządzącej ówczas lewicy (Rząd SLD-UP- Premier Leszek Miller i Minister Spraw Zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz oraz ówczesny Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisali traktat akcesyjny).Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.