Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Aktualna sytuacja i nowe wyzwania

dodano 2016-09-13 00:17 w kategorii: Informacje

   Na zaproszenie przewodniczącego Rady Powiatowej SLD w Kwidzynie Jerzego Śniega w jej posiedzeniu w dniu 8 września br. z udziałem Komisji Rewizyjnej i przewodniczących kół, uczestniczyli też szefowie powiatowych struktur OPZZ, ZNP, Platformy Kobiet, Federacji Młodych Socjaldemokratów, działkowców, kombatantów i innych organizacji pozarządowych. Jerzy Śnieg omówił aktualną sytuację społeczno - polityczną i gospodarczą w kraju i w województwie, zwracając uwagę na pogłębiające się podziały polityczne i ostre spory miedzy obozem rządzącym, skupionym wokół PiS, a rozproszoną i podzieloną opozycją w sytuacji nieobecności w parlamencie przedstawicieli lewicy. Podkreślił, że wiele środowisk obawia się skutków łamania przez władze standardów demokratycznych i wprowadzenia przez PiS rządów autorytarnych.
   Przewodniczący Klubu Radnych SLD w powiecie Antoni Barganowski poinformował o przebiegu ostatniej sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego, na której m. in. wrocławski EMC Instytut Medyczny na wniosek radnych lewicy przedstawił informację o swoich planach inwestycyjnych w kwidzyńskim szpitalu. Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Wiesław Wosiak omówił szczegółowo sytuację na kwidzyńskim rynku pracy, na którym z jednej strony nastąpił największy od lat spadek bezrobocia, a z drugiej strony pracodawcy mówią o braku fachowców w wielu dziedzinach.
   Jerzy Śnieg przedstawił główne problemy koalicji, którą SLD tworzy z PO (jej emanacją jest Obywatelskie Porozumienie Samorządowe) w powiecie, zwracając uwagę na sytuację służby zdrowia, a zwłaszcza kwidzyńskiego szpitala oraz funkcjonowanie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego. Podkreślił potrzebę aktywnych działań Zarządu Powiatu na rzecz rozwiązania powstałych trudności, potrzebę bardziej partnerskich kontaktów w ramach koalicji, a szczególnie przepływu informacji, gdyż radni nie zawsze są na czas informowani o podjętych decyzjach, czego przykładem była sprzedaż udziałów szpitala spółce EMC IM.
   Szef kwidzyńskiej SLD podkreślił konieczność podjęcia już teraz intensywnych przygotowań do wyborów samorządowych, a szczególnie znalezienia odpowiednich kandydatów, którzy zdobędą zaufanie współmieszkańców, trafnie wyartykułują ich potrzeby i skutecznie zawalczą o mandaty radnych wszystkich szczebli oraz stanowiska burmistrzów i wójtów. Wybory powinny odbyć się za 2 lata, ale słychać też głosy, że mogą być przyśpieszone i nie wiadomo czy nie zostanie zmieniona ordynacja wyborcza. Dlatego SLD i cała lewica powinny nie dać się zaskoczyć i już teraz podjąć działania na rzecz uzyskania dobrego w nich wyniku. Pełnomocnikiem - koordynatorem przygotowań do wyborów samorządowych wybrany został były sekretarz Rady Powiatowej SLD - Ryszard Jaranowski. W dyskusji udział też wzięli Bolesław Telega, Stanisław Olszewski, Roman Chmielowski i Jerzy Wierzbicki. Zamykając obrady przewodniczący Śnieg mówił o potrzebie jedności lewicy i podjęcia ofensywnych, zdecydowanych działań na rzecz zwiększenia jej obecności w życiu publicznym oraz uzyskania dobrych wyników wyborczych zarówno na polu samorządowym, jak też powrotu do parlamentu w 2019 roku.

Tego samego dnia delegacja złożyła kwiaty w Prabutach.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.